Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Petra Zikmundová, DIČ: 1082128938 zapísaná v živnostenskom registri vedenom Ministerstvom vnútra, (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj služieb v oblasti zoznamovania a starostlivosti o vzťah na internetovej stránke www.hellolove.sk.

1.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá služby prezentované na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len „kúpna zmluva“) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii služby.

1.3. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

2. Akcie a služby Hello love

2.1. Hello love organizuje pre svojich klientov zoznamovacie akcie ako párty, Speed-dating (Rýchle rande), diskusie so vzťahovými poradcami a ďalšie akcie a služby uvedené na webovej stránke.

2.2. Hello love si vyhradzuje právo zrušiť akciu ak sa nenaplní minimálny počet pre zorganizovanie akcie. V takomto prípade bude záujemcom ponúknutý iný termín akcie podobného typu. Záujemcom, ktorí už zaplatili bude ponúknutá aj možnosť vrátenia peňazí späť na účet.

3. Práva a povinnosti agentúry Hello love

3.1. Povinnosťou agentúry Hello love je zabezpečiť na každú zoznamovaciu akciu minimálny počet partnerov, tak ako je napísané v popise každej akcie.

3.2. Agentúra Hello love má právo vyradiť účastníka (bez vrátenia peňazí) akcie ak v priebehu zoznamovacej akcie nejakým spôsobom obťažoval ostatných účastníkov. Hello love je agentúra, ktorá má záujem spájať ľudí, ktorí hľadajú seriózne a dlhodobé zoznámenie alebo chcú spoznať nových ľudí nenásilnou a bezpečnou formou.

4. Kontaktné informácie

4.1. Vaše súkromie je pre nás veľmi dôležité. Vaše kontaktné informácie budú uložené v našej zabezpečenej databáze na účely informovania o ďalších podujatiach a novinkách. Vaše kontaktné údaje neposkytujeme žiadnym ďalším organizáciám, osobám, reklamným agentúram a takisto ich nezverejňujeme na našich stránkach. Nezabudnite prosím, že vaše krstné meno a email budú sprostredkované účastníkom našich zoznamovacích akcií ak bude z oboch strán záujem o ďalšie stretnutie.

5. Obchodné podmienky pre speed-dating a iné zoznamovacie akcie

5.1. Nespokojnosť s eventom

Občas sa môže stať, že event nemusí splniť vaše očakávania, čo sa týka zloženia účastníkov. Prosíme vás, aby ste si uvedomili, že sa chystáte na rande naslepo a ani my organizátori nevieme, kto príde. Preto, ak nie ste spokojný s týmto faktorom, nevieme pre vás bohužiaľ nič urobiť, akurát vám ponúknuť možnosť zúčastniť sa na ďalšom evente s novými účastníkmi so zľavou. Ak sa z našej strany stala chyba pri organizovaní, alebo sme nedodržali minimálny počet účastníkov, tiež máte nárok na zľavu. Ak nenaplníme minimálny počet účastníkov, event presunieme. Treba mať na pamäti, že ľudia sa bohužiaľ odhlasujú aj na poslednú chvíľu a v takom prípade je lepšie event aj tak zorganizovať, ako ho zrušiť. Tiež vás chceme upozorniť, že pokiaľ máte záujem o informácie o vekovom zložení skupiny, môžete sa u nás informovať na vek zúčastnených (nenesieme zodpovednosť za nesprávne poskytnuté osobné údaje účastníkov). Ani v tomto prípade nemôžeme 100% zaručiť, že všetci v určitom veku prídu. My garantujeme iba minimálny počet účastníkov. Ak však situácia zapríčiní, že event bol pre vás vekovo nevhodný (a boli sme vopred špecificky upozornení na vaše vekové kritéria) máte u nás nárok na ďalší event úplne zdarma. Po zúčastnení sa na evente refundáciu peňazí neposkytujeme.

6. Vaše súkromie

6.1. Registrovaním sa na jednom z našich eventov nám dávate súhlas so zverejnením vašich kontaktných údajov osobe, s ktorou sa zhodovali vaše vzájomné sympatie, resp. označenie na oboch stranách „áno mám záujem o ďalšie stretnutie“.

7. Zamietnutie účasti

7.1. Naša agentúra má vyhradené právo zamietnuť váš poplatok bez udania dôvodu, a tým pádom aj zúčastnenie sa na akcii. Máme právo vyžiadať si pred začiatkom speed-datingu váš identifikačný doklad a v prípade, že sa nejaký údaj nebude zhodovať so zadaným v registrácii, máme právo odmietnuť vašu účasť. Pamätajte, že účasť je povolená od 18 rokov. Naša agentúra nenesie zodpovednosť za správanie zúčastnených na alebo po akcii a takisto ani za pravdivosť údajov, ktoré nám poskytnú.

8. Refundácia

8.1. Plánovanie a príprava speed-datingu je dlhý a náročný proces. V prípade, že nahlásite vašu neúčasť skôr ako 4 dni vopred, celý váš poplatok vrátime späť na Váš účet. Ak nám oznámite vašu neúčasť menej ako 4 dni pred konaním eventu je na našom zvážení, či Vám poplatok presunieme, alebo Vám prepadne.

Pri nesprávnom zarezervovaní dátumu eventu, ktorý bude mať za následok presun alebo zrušenie speed-datingu, platia pre Vás rovnaké pravidlá ako pri refundácii.

9. Vyplnenie vzájomných sympatií

9.1. Po skončení akcie a najmä po odoslaní emailov so vzájomnými zhodami nie je možné zmeniť svoje rozhodnutie. Po skončení speed-datingu požiadajú organizátori akcie všetkých účastníkov o prekontrolovanie svojich rozhodnutí. V prípade, že ste si istý, že sa stala chyba na našej strane, radi ju pre Vás preveríme a následne odstránime.

10. Darčekové poukážky

10.1. Pre držiteľov darčekových poukážok platia rovnaké pravidlá ako pre účastníkov speed-datingu. Pri strate darčekovej poukážky si bez problémov môžete stiahnuť a vytvoriť novú (s rovnakým menom aké bolo uvedené pri platbe pôvodnej poukážky) nakoľko si vedieme presnú evidenciu mien a počtu darčekových poukážok.

11. Opakovaná účasť na speed-datingu

11.1. Speed-dating odporúčame vyskúšať viac krát hlavne pre to, že ide o náhodnú skupinu ľudí a nie vždy vám niekto musí na prvýkrát padnúť do oka. Treba však myslieť na to, že takto rozmýšľajú aj viacerí účastníci a účastníčky. Aby ste stretli väčšinu nových tvári, niekedy sa môže stať, že vám doporučíme iný event. Zároveň sa každý event snažíme mať dostatočný počet miest aj pre úplne nové tváre, čo je ďalší faktor ohľadom dostupnosti miest. Ak vašu účasť preložíme, neberte si to prosím osobne, robíme to aj kvôli vám. Zároveň náš tím nemá možnosť z časových obmedzení vysvetľovať tento postup bližšie pre jednotlivé prípady.

logo_white_500_compr

Copyright 2019 Hello love ©  Všetky práva vyhradené