Ako sa učíme o sebe v časoch neistých

Ako sa učíme o sebe v neistých časoch

Vďaka koronavírusu sme podaktorí získali neplánovane viac času, ktorý môžeme využiť napríklad pre seba. Môžeme sa zamyslieť nad témami, ktoré sme dlhšie odkladali a ktoré vyžadujú čas a hĺbavosť. A tým nemyslím iba upratovanie 🙂

Ja som si dala Skype s našou koučkou a psychologičkou Zuzanou, ktorá pomáha našim klientom lepšie spoznať seba samého, a pracovať na vytvorení harmonického vzťahu. Urobili sme si spoločné malé zamyslenie a vyšlo z toho niekoľko zaujímavých postrehov.

1. Skúmajme, ako sa cítime sami a učme sa o sebe

Aktuálne je pre nás celá táto situácia náročná a potrebujeme sa vysporiadať so svojimi emóciami, ktoré môžu byť veľmi ťaživé. Môžeme zažívať frustráciu, hnev, že sa nám takáto situácia udiala, nudu, alebo inú nepríjemnú emóciu so širokej palety možností. A to je príležitosť učiť sa o sebe a o svojich pocitoch. Často môžeme mať tendenciu nepríjemné pocity potlačiť, zahnať, alebo prebiť niečím iným. Avšak keď im nevenujeme aspoň trochu adekvátnej pozornosti, oni sa väčšinou vrátia. Skúsme sa v tejto situácii učiť s nimi na chvíľu byť. Zastaviť sa a iba vnímať a pozorovať ako sa cítime. Pokúsme sa identifikovať, akú emóciu práve cítime, skúsme si ju pomenovať. Či je to strach, obava, sklamanie, bezmocnosť, súcit, zmätok, smútok?

A keď zistíme a pomenujeme ako sa cítime, tak si položme otázku: PREČO sa takto cítime? Hľadajme v sebe skutočnú príčinu, prečo sa nejako cítime a nie je nám to príjemné. Je dôležité byť k sebe naozaj úprimný. Nehľadajme vinníkov a nevytvárajme si domienky, ktoré môžu za naše emócie, ako napr. životná situácia, kedy sme bez partnera, alebo v ktorej k nám osud nebol spravodlivý. Nezabudnime, že príčina emócii je vždy vo vnútri v nás, nie vo vonkajšom svete, alebo v okolnostiach. Keď si úprimne zodpovieme, prečo sa tak či onak cítime, následne sa zamyslime, čo s tým môžeme urobiť.

2. Lepšie porozumenie svojim pocitom nám bude užitočné v budúcom partnerskom vzťahu

Ľudia v partnerskom vzťahu často žijú v omyle, že príčinou ich nepríjemných emócii je práve partner a vinia ho za to. Pravdou ale je, že za svoje emócie si zodpovedáme my sami. Pokiaľ si to uvedomujeme a sme emočne zrelí, čiže vnímame svoje emócie a ich príčinu, dokážeme vytvárať aj emočne vyspelé partnerské vzťahy. Emočná zrelosť v partnerstve sa prejavuje tak, že obaja partneri sú schopní si uvedomovať a pomenovať svoje emócie, rozumejú ich príčinám a primeraným spôsobom ich prinášajú do vzájomnej komunikácie. Svoju emočnú zrelosť viete veľmi dobre zužitkovať v partnerskom vzťahu, a ak by aj váš partner nebol v tejto téme zrovna na rovnakej úrovni, môžete ho inšpirovať.

3. Robme, čo nám robí radosť

Nezabudnite v týchto časoch na dôležitú vec: aby sme zostali v pohode a dobre sa cítili, potrebujeme si robiť radosť. Spomeňte si na všetko, čo vám robí radosť, prípadne si napíšte zoznam vecí a aktivít, a realizujte ich najlepšie každý deň. My ľudia, sme sociálne bytosti a sociálny kontakt je pre nás dôležitý. Preto je dobré ho udržiavať aj v týchto časoch.

Vyskúšajte rozvíjať kvalitné vzťahy, na ktoré ste dlho nemali čas, napríklad cez Skype. Spojte sa s kamarátkou, známym, alebo s niekým blízkym. Učíme sa jednak zo vzťahov s inými, ale aj zo skúseností a príbehov iných.

Najbližšie udalosti

Žiadne pripravované podujatia.

logo_white_500_compr

Copyright 2019 Hello love ©  Všetky práva vyhradené

EnglishSlovak